Κατά πρόσωπο εκπαίδευση

Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση

Αναπτύξετε νέες γνώσεις και δεξιότητες στα στελέχη και τους υπαλλήλους της εταιρείας σας με πλήρη επιχορήγηση από την ΑνΑΔ


Μετά από ανάλυση των εκπαιδευτικών σας αναγκών, ετοιμάζουμε και προτείνουμε εξιδεικευμένα σεμινάρια ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.Αθλητικός Τουρισμός

Αποφυγή Μυοσκελετικών Παθήσεων

σε περιβάλλον  γραφείου

Xειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων

Τηλεκπαίδευση εν μέσω πανδημίας.

Εταιρικές Εκπαιδεύσεις  

Ιδιώτες, Γονείς , Συνδέσμοι Γονέων, Οργανωμένα Σύνολα

Ασκήσεις για Έφηβες στο σπίτι

Ασκήσεις για Έφηβους στο σπίτι

Κόστος εκπαίδευσης από  € 50

Κόστος εκπαίδευσης από  € 50

Κόστος εκπαίδευσης από  € 10

Επιχορήγηση από ΑνΑΔ + 80%

Επιχορήγηση από εμάς μέχρι 20%

Επιχορήγηση από ΑνΑΔ + 80%

Επιχορήγηση από εμάς μέχρι 20%

Επιχορήγηση από ΑνΑΔ + 80%

Επιχορήγηση από εμάς μέχρι 20%

Ασκήσεις για αποφυγή μυοσκελετικών παθήσεων για εργαζόμενους σε γραφειακό περιβάλλον

Κόστος εκπαίδευσης από  € 50