Κατά πρόσωπο εκπαίδευση

Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση

Αναπτύξετε νέες γνώσεις και δεξιότητες στα στελέχη και τους υπαλλήλους της εταιρείας σας με πλήρη επιχορήγηση από την ΑνΑΔ


Μετά από ανάλυση των εκπαιδευτικών σας αναγκών, ετοιμάζουμε και προτείνουμε εξιδεικευμένα σεμινάρια ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.Αθλητικός Τουρισμός

Εταιρικές Εκπαιδεύσεις  

Επιχορήγηση από ΑνΑΔ + 80%

Επιχορήγηση από εμάς μέχρι 20%